Προς την οριστική εξάλειψη της Ηπατίτιδας C;

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για άμεση και μετρήσιμη πρόοδο έναντι του στόχου της εξάλειψης της χρόνιας ηπατίτιδας C και στην Ελλάδα, στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο συζητήθηκαν οι προκλήσεις, οι ανάγκες και οι ευκαιρίες για την οριστική εξάλειψη της HCV λοίμωξης, στο πλαίσιο του πρόσφατου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C. Στο ειδικό Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο “Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ηπατίτιδα C: Εμπόδια και προκλήσεις για την εξάλειψή της” συμμετείχαν ως ομιλητές οι Γιώργος Καλαμίτσης, Χαρά Κανή, Ευάγγελος Καφετζόπουλος, Γεωργία Νικολοπούλου, και Βάνα Σύψα, υπό την προεδρία του Ομότιμου Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, κ. Γιάννη Κυριόπουλου και του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και Προέδρου της Επιτροπής Υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, κ. Γιώργου Παπαθεοδωρίδη.

Στην έκδοση με τίτλο “Προς την οριστική εξάλειψη της Ηπατίτιδας C; Από τους στόχους στη δράση” παρουσιάζονται τα ερωτήματα που τέθηκαν και οι τεκμηριωμένες απόψεις των ομιλητών για την υλοποίηση του στόχου αυτού στην Ελλάδα: πόσο εύκολα μπορεί να υλοποιηθεί; Αρκεί μια αναλυτική στοχοθεσία και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης; Υπάρχουν οι “εκτιμώμενοι” ασθενείς; Πού βρίσκονται και πώς θα έρθουν στο σύστημα υγείας; Πώς το σύστημα υγείας αλλά και η πολιτεία και η κοινωνία στο σύνολό της θα αποδείξει έμπρακτα ότι πιστεύει, θέλει και μπορεί να επιτύχει την εξάλειψη της ηπατίτιδας C; Τι θα κερδίσει;

Κατεβάστε και διαβάστε την έκδοση:

Δείτε τα βίντεο των ομιλιών της συνεδρίας:

ΕΝΤΥΠΟ

ΒΙΝΤΕΟ