Νέα προϊόντα που σχετίζονται με την υγεία: Χρειάζεται κανονιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα;

Η αποτελεσματικότητα των πολιτικών ελέγχου του καπνίσματος εξαρτάται άμεσα από την έμφαση που δίνει κάθε χώρα στην αυστηρή εφαρμογή τους, τόνισαν οι ομιλητές στη διάρκεια της συνεδρίας για το κάπνισμα και τα νέα καπνικά προϊόντα η οποία έλαβε χώρα στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές της Υγείας. Παρά την προσπάθεια ωστόσο που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια, 15 με 20% του πληθυσμού παγκοσμίως εξακολουθεί να καπνίζει. Οι νέες τεχνολογίες για καπνικά προϊόντα μειωμένου κινδύνου που έχουν εισαχθεί τελευταία στις κοινωνίες και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να μειώσουν το επίπεδο της νικοτίνης που λαμβάνεται από τους χρήστες και τις αρνητικές συνέπειες της καύσης του καπνού για τον ανθρώπινο οργανισμό δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί επαρκώς και δημιουργούν αντιπαραθέσεις, καθώς δεν είναι απαλλαγμένες κινδύνου. Σε μια προσπάθεια μείωσης των επιπτώσεων του καπνίσματος στους χρήστες ωστόσο, πολλές χώρες αρχίζουν να αναπτύσσουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο αξιολόγησης των νέων αυτών προϊόντων με διαδικασίες και δεδομένα αντίστοιχα των φαρμακευτικών προϊόντων. Ζητούμενο είναι βέβαια η ορθή στάθμιση της προστασίας της υγείας, της αυτονομίας του καταναλωτή, αλλά και της οικονομικής ελευθερίας των παραγωγών, διαδικασία που απαιτεί αξιολογήσεις με συγκεκριμένα κριτήρια και διεπιστημονικό υπόβαθρο.

Συνοψίσαμε σε μια έκδοση, όλες τις παραμέτρους του ζητήματος που εξετάστηκαν στη συνεδρία «Η αναγκαιότητα Κανονιστικού Πλαισίου για την κυκλοφορία προϊόντων που σχετίζονται με την υγεία», στην οποία συμμετείχαν με ομιλίες οι Μιχάλης Τουμπής, Νίκος Μανιαδάκης, Δημήτρης Κουρέτας και Τάκης Βιδάλης, υπό την προεδρία των Γιάννη Κυριόπουλου και Αντώνη Παπαγιαννίδη.

Κατεβάστε την έκδοση:

Δείτε τα βίντεο των ομιλιών:

ΕΝΤΥΠΟ

ΒΙΝΤΕΟ