Παράταση υποβολής περιλήψεων έως τις 21.11

Λίγες μέρες μένουν για να υποβάλετε τις περιλήψεις σας, με τη σύντομη παράταση που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής έως την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και υποβάλετε άμεσα την περίληψή σας στη σελίδα ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ.

Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.