Κατεβάστε το πρόγραμμα του συνεδρίου σε συμβατή μορφή με: Google Calendar, Apple Calendar, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird κ.α.
Λήψη Προγράμματος
Εναλλακτικά αντιγράψτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://2017.healthpolicycongress.gr/ical.php ή κατεβάστε το αρχείο για εισαγωγή στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, ανάλογα τις απαιτήσεις του.