ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθούν τα προσυνεδριακά φροντιστήρια (με ειδικό κόστος εγγραφής) στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
Τα φροντιστήρια που προσφέρονται είναι μισής ημέρας (πρωινά: 1ο, 2ο, 7ο, 8ο και απογευματινά: 3ο, 4ο, 5o, 6ο), και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα πρωινό και ένα απογευματινό φροντιστήριο.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε φροντιστήριο (είτε πρωινό είτε απογευματινό), είναι 100 ευρώ.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (MARKET ACCESS)
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-14.00
Αίθουσα: Athens View
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2

ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 – Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-14.00
Αίθουσα: Pella
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 3

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ώρες διεξαγωγής: 15.00-19.00
Αίθουσα: Athens View
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ
Ώρες διεξαγωγής: 15.00-19.00
Αίθουσα: Horizon
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Ώρες διεξαγωγής: 15.00-19.00
Αίθουσα: Pella
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 6

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ: Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Ώρες διεξαγωγής: 15.00-19.00
Αίθουσα: Mycenae
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-14.00
Αίθουσα: Horizon
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 8

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-14.00
Αίθουσα: Mycenae
Πληροφορίες