Το 14ο Συνέδριο στις 11-13 Δεκεμβρίου – Α΄ Ανακοίνωση

Από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, το μεγαλύτερο και πλέον σημαντικό συνέδριο στο πεδίο των επιστημών και της έρευνας υπηρεσιών υγείας με αξιοσημείωτη επίδραση στις πολιτικές υγείας της χώρας. Τα Προσυνεδριακά Φροντιστήρια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου.

Το 14ο Συνέδριο με τίτλο «Τεκμηριωμένη πολιτική υγείας: Ποσοτικές μετρήσεις και ποιοτικές προσεγγίσεις στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη» διοργανώνεται από τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με συνδιοργανωτή την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ).

Όλοι οι φορείς του υγειονομικού τομέα, καθώς επίσης και επαγγελματίες υγείας, επιστήμονες από τις κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές σπουδές, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων και πανεπιστημίων προσκαλούνται, όπως κάθε χρόνο, να συνδράμουν στην επιστημονική διοργάνωση και υποστήριξη του Συνεδρίου αλλά και να συμμετάσχουν στις εργασίες του.

Θεματολογία του 14ου Συνεδρίου

Δημογραφία, ανάπτυξη και υγεία Κατανομή των δαπανών εντός του συστήματος υγείας Πολιτική και οικονομία της δημόσιας υγείας Πολιτικές ανάπτυξης και επενδυτικές προτεραιότητες στον υγειονομικό τομέα Συμπληρωματικότητα δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης Φόροι αμαρτίας και φόροι αρετής: μια πρόσθετη χρηματοδότηση για την υγεία; Η φαρμακευτική καινοτομία: τα βιοομοειδή Φαρμακοεπιδημιολογία και φαρμακοοικονομία Big Data: αναπτυξιακό εργαλείο και πύλη εισόδου της μεταρρύθμισης στον υγειονομικό τομέα Διαχείριση μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία Πολιτική και πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων και παίδων Προσυμπτωματικός έλεγχος: οικονομική και πολιτική προσέγγιση Προτεραιοποίηση των επιλογών στην αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων Το δικαίωμα στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: 40 χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Alma Ata Σύστημα παραπομπών στην πρωτοβάθμια φροντίδα και ελευθερία επιλογών του χρήστη Η διαχείριση της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας: καινοτομία και αποδοτική χρήση των πόρων Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας με βάση τις εκβάσεις και την προστιθέμενη αξία υγείας Μέθοδοι και τεχνικές αποζημίωσης στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη Ασφάλιση, φορολογία και κίνητρα στη χρήση υπηρεσιών υγείας Η μακροχρόνια φροντίδα υγείας: προβλήματα και προτεραιότητες

Περισσότερες πληροφορίες για τις Εγγραφές και την Υποβολή περιλήψεων θα ανακοινωθούν σύντομα.