Καίτη Αποστολίδου

Share:

Καίτη Αποστολίδου

Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.) & Αντιπρόεδρος ECPC-European Cancer Patient Coalition

Η Καίτη Αποστολίδου είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.) και Αντιπρόεδρος της ECPC-European Cancer Patient Coalition. Η Καίτη είναι Σύμβουλος Public Affairs με μεγάλη εμπειρία σε τομείς ρυθμιστικών και δημοσίων υποθέσεων, στρατηγικής, μάρκετινγκ και επικοινωνίας στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.
Έχοντας κερδίσει δύο φορές τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού, υποστηρίζει ενεργά τα δικαιώματα των ασθενών με καρκίνο και των ατόμων με εμπειρία καρκίνου, ως εθελόντρια, από τη δεκαετία του 1990. Τα ενδιαφέροντά της εκτείνονται στην πολιτική υγείας για τον καρκίνο, την έρευνα και τις κλινικές μελέτες, στην ψυχο-κοινωνική στήριξη των ασθενών, στην αποκατάσταση και την επανένταξη στη κοινωνική ζωή των ασθενών που έχουν περατώσει την θεραπεία τους, καθώς και στα οικονομικά της ογκολογικής περίθαλψης, την αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας και τη ψηφιακή τεχνολογία στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα.
Είναι Πρόεδρος της ΕΛΛ.Ο.Κ., της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, που λειτουργεί άτυπα από το 2011 και νομιμοποιήθηκε πρόσφατα εκπροσωπώντας 24 Ελληνικές οργανώσεις ασθενών με καρκίνο. Η ΕΛΛ.Ο.Κ. στοχεύει στην υποστήριξη των πολιτικών υγείας για τον καρκίνο, των δικαιωμάτων των ασθενών και της εμψύχωσης και ενδυνάμωσης των μελών της.
Η κ. Αποστολίδου ως Αντιπρόεδρος της ECPC είναι υπεύθυνη, από κοινού με τον Πρόεδρο, για τη στρατηγική, τις στρατηγικές συμμαχίες, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους Ευρωπαϊκούς και εθνικούς υψηλού επιπέδου οργανισμούς για τον καρκίνο των χωρών μελών της Ε.Ε. Εκπροσωπεί την ECPC στην Ομάδα Εργασίας Ασθενών και Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου (EMA) και το ΕΝCePP, είναι μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καρκίνου, της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ECIBC/QASDG, της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Καρκίνο του Μαστού και της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κατευθυντήριες οδηγίες αξιολόγησης ψηφιακών εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και σε άλλες επιτροπές και έργα υψηλού επιπέδου. Διατελεί μέλος Δ.Σ./πρόεδρος μόνιμων επιτροπών άλλων Ελληνικών και διεθνών οργανώσεων.
Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής και της Nομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου McGill του Καναδά. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Journal of Cοmpassionate Care.