Νίκος Οικονόμου

Share:

Νίκος Οικονόμου

Γενικός Οικογενειακός Γιατρός, Επιμελητής Ε.Σ.Υ., MSc Health Services Management

Ο Νίκος Οικονόμου είναι Γενικός Ιατρός, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας από το London School of Hygiene and Tropical Medicine και Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στον τομέα της αποδοτικότητας της Κέντρων Υγείας, με υποτροφία του ΙΚΥ.
Ειδικεύτηκε στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική στο Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο. Εργάζεται σήμερα ως επιμελητής στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου/Νότιας Ρόδου. Είναι επίσης εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Γενικών Ιατρών και εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται στους τομείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της τηλεϊατρικής, της προληπτικής ιατρικής, των κοινωνικών ανισοτήτων και της αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται συμμετοχή σε 5 βιβλία, περισσότερες από 15 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 100 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, ομάδες εργασίας, φόρουμ υπηρεσιών υγείας και πάνελ εμπειρογνωμόνων.